i Oppistua, Ytre Drøppingan, Stangvik

Sivil tilhørighet
1755: Brøskja tinglag
Fra 1.1.1838: Stangvik kommune
Fra 1.1.1965: Sunndal kommune

Geistlig tilhørighet
Stangvik hovedsogn

Matrikkel
1950: gnr. 47, Drøpping Ytre, bnr. 1, Drøpping Ytre. Skyld: 5 mark 62 øre
Fra 1965: gnr. 118, bnr. 1

Skrivemåter
Ytre Drøppingan (godkjent av kartverket 1990, anbefalt form)
Drøppingan (vedtatt av kartverket 25.6.1992)
Drøpping (avslått av kartverket 25.6.1992)