på Ryen, Skedsmo

Sivil tilhørighet
Skedsmo kommune
Fra 1.1.2020: Lillestrøm kommune

Matrikkel
1950: gnr. 75, Ryen