på Nordvik, Stangvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 51, Norvik
Fra 1965: gnr. 133