på Støylen, Norddalen, Syvde

Sivil tilhørighet
Til 1918: Vanylven kommune
1.2.1918–31.12.1963: Syvde kommune
Fra 1.1.1964: Vanylven kommune

Geistlig tilhørighet
Vanylven prestegjeld, Syvde sogn

Matrikkel
1950: gnr. 86, Norddalen, bnr. 5, Norddalen. Skyld: 1 mark 50 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=465&gnr=86