på Bjørkheim, Aukra prestegard

Matrikkel
Gnr. 1, bnr. 1, fnr. 19
5.1.2004 utskilt som bnr. 229