i Negard, Gjerstad, Stangvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 5, Gjerstad, bnr. 1, Gjerstad. Skyld: 1 mark 22 øre
Fra 1965: gnr. 106, bnr. 1