på Gjerstad, Stangvik

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 5, Gjerstad
Fra 1965: gnr. 106