i Skogn

Sivil tilhørighet
Egen kommune
Fra 1.1.1962: Levanger kommune