på Hove, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
1950: gnr. 56, Selje Prestegård
Fra 2020: gnr. 256