i Kvam kirke, Stod

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1909: Kvam kommune
Fra 1.1.1964: Steinkjer kommune