på Sandøyheimen sjukeheim, Sandøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 7, bnr. 139
Fra 2020: gnr. 807, bnr. 139

På Harøya