på Jakobstad, Nedre Hamn, Sel

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
Gnr. 246, bnr. 3