i Alstadhaug, Skogn

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1962: Levanger kommune

Geistlig tilhørighet
Skogn prestegjeld, Alstadhaug hovedsogn