i Pergarden, Røyrhus, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (under gnr. 79)