på Nes kyrkjegard, Sauherad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Midt-Telemark kommune