på Nord-Sandbergan, Skogn

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1962: Levanger kommune (gnr. 32)