i Aker kirke

Sivil tilhørighet
Aker kommune, senere Kristiania kommune
Fra 1925: Oslo kommune

Geistlig tilhørighet
Til 1855 hovedkirke i Aker prestegjeld
Fra 1861 kalt Gamle Aker kirke