på bnr. 3, Ytre Honningsvågen, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
1950: gnr. 32, Honningsvåg ytre, bnr. 3, Honningsvåg ytre. Skyld: 1 mark 22 øre
Fra 2020: gnr. 232, bnr. 3