på bnr. 1, Valle, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Valle, bnr. 1, Valle. Skyld: 2 mark 70 øre
Fra 2020: gnr. 513, bnr. 1

Kalt Pålgarden