på Skjerve, Skogn

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1962: Levanger kommune

Matrikkel
1950: gnr. 89, Skjerve