på Sør-Gjerdøya, Rødøy

Matrikkel
1950: gnr. 77, Gjærøy søndre