på Finnøya, Sandøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Fler bruk under gnr. 3, Sandøya