på bnr. 7 (A), Aukratangen, Aukra prestegard

Matrikkel
Bruk under senere gnr. 1
Sammenslått med del (B) i 1866 og utgjør senere bnr. 7