på Sunnylven kyrkjegard

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune

Kirkestedet på Korsbrekke ble tatt av snøfonn 1726
Ny kirke på Hellesylt innviet 1730