på Røyset, Sande på Sunnmøre

Matrikkel
1950: gnr. 10, Røiset