i Selje kyrkje

Sivil tilhørighet
Før 2020: Selje kommune
Fra 1.1.2020: Stad kommune