på bnr. 1, Opskar, Skodje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 49, Oksskar, bnr. 1, Oksskar. Skyld: 2 mark 11 øre