på Rindalen store, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 90)

Matrikkel
1886/90: gnr. 32, Rindal store

Skrivemåter
Rindalen (vedtatt av kartverket 31.10.1997)
Rindal (avslått av kartverket 31.10.1997)
Ringdal (avslått av kartverket 31.10.1997)