på Aukrasanden, Aukra prestegard

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under bnr. 1
1950: gnr. 1, Aukra prestegård, bnr. 5, Akerøsand. Skyld: 89 øre

Kalt Otrøyvika iallfall fra 1780- til 1820-årene, antakelig etter rydningsmannen, som var født på Midøya ved Otrøya