på Husby, Stangvik

Sivil tilhørighet
1647: Brøskja tinglag
1950: Stangvik kommune
Fra 1.1.1965: Surnadal kommune (gnr. 138)

Geistlig tilhørighet
1647: Stangvik prestegjeld

Gård i Todalen