på Senja

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: egen kommune

Også navn på øy