på bnr. 4, Finnøya, Sandøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 3, Sandøen, bnr. 4, Finnøen. Skyld: 43 øre