Gnr. 48 (søndre) og 49 (nordre)

Godkjente skrivemåter (2012)
Kolstad (godkjent av kartverket 1962)
Kolstadgardene (godkjent av kartverket 1977)