på bnr. 6, Eltvika, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
Utskilt 1781 fra Sjurdstova
1950: gnr. 31, Eltvik, bnr. 6, Eltvik. Skyld: 82 øre
Fra 2020: gnr. 231, bnr. 6