i Skedsmo

Sivil tilhørighet
Skedsmo kommune
Fra 1.1.2020: Lillestrøm kommune