på Ervik kyrkjegard, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune