på Ona, Sandøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 5, Ona
Fra 2020: gnr. 805

Øy og fiskevær