på Heldreden, Selsverket, Sel

Matrikkel
Umatrikulert plass
Folketelling 1900: «Halreden», «Plads i Sellsverket Alminding»
Folketelling 1910: «Holseden (plads) under Sellværkets Sameie skog»

Uttale: Heillreo