i Fannefjorden, Romsdal

I Molde kommune fra 1.1.1964