i Roan kirke

Sivil tilhørighet
Før 1.6.1892: Bjørnør kommune
Fra 1.1.2020: Åfjord kommune