på bnr. 13, Aukratangen, Aukra prestegard

Opprinnelig umatrikulert plass under gnr. 1, bnr. 1
Senere utskilt som bnr. 13, Sydnes