på Måøya, Roan

Sivil tilhørighet
Før 1.6.1892: Bjørnør kommune
Fra 1.1.2020: Åfjord kommune

Matrikkel
Utskilt fra Kiran
1950: gnr. 76, Maaøen
Fra 2020: gnr. 176