i Bergsveingarden, Årvika, Selje

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
1950: gnr. 35, Årvik, bnr. 5, Årvik. Skyld: 2 mark 25 øre
Fra 2020: gnr. 235, bnr. 5