i Sandøy

Sivil tilhørighet
Sandøy kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune