på Holane, Muren, Sande på Sunnmøre

Matrikkel
1950: gnr. 9, Muren, bnr. 3, Muren. Skyld: 1 mark 68 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=452&gnr=9