på Garden, Rindalen store, Sunnylven

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Stranda kommune (gnr. 90, bnr. 1)

Matrikkel
1886/90: gnr. 32, Rindal store, bnr. 1, Rindal store