på Røyken kirkegård

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Asker kommune