på Sandøya, Sandøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 3
Fra 2020: gnr. 803

Øy