i Otterøy

Sivil tilhørighet
Før 1913: Fosnes kommune
1913–63: egen kommune
Fra 1.1.1964: Namsos kommune

Geistlig tilhørighet
Fosnes prestegjeld, Vik sogn (fra 1913 kalt Otterøy sogn)