på Lyngværet, Sandøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Aukra kommune

Matrikkel
Gnr. 1
Fra 2020: gnr. 101