på Rauma helsehus

Matrikkel
Gnr. 27, bnr. 257, Industritomten