i Saxegården, Oslo

Sivil tilhørighet
1624–1924: Kristiania