på bnr. 7 (A), Aukratangen, Aukra prestegard

Gnr. 1

Bruket ble sammenslått med del (B) i 1866 og utgjør senere bnr. 7