på Harnes, Sandøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 8
Fra 2020: gnr. 808

På Harøya