på bnr. 1, Øvre Raknes, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 60, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 460, bnr. 1