i Orkdal og Gauldal

Felles sorenskriveri til 1650. Delt, men sammenslått igjen 1694. Delt på ny ved resolusjon av 21.8.1857