i Bakke sogn, Strinda

Sivil tilhørighet
Fra 1847: Trondhjem (Trondheim) kommune

Geistlig tilhørighet
Fra reskript av 2.6.1846: Bakke prestegjeld

Også kalt Bakklandet